Aktuellt

31/7-5/8 2018 medverkade Teater Fabula på NEATA-festivalen i Anykschiai, Litauen. Vi representerade Sverige med vår uppsättning av Jean Genets ”Jungfruleken”.

En oförglömlig vecka där Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna representerades. I år var även United Kingdom inbjudna som speciella gäster.

Förutom att alla länder spelade sin egna produktioner ingick även i uppdraget att hålla workshop kring varje lands repetitionsarbete, recensera de andra produktionerna samt att göra en nationella presentation av sitt eget land.

Veckan gav många goda kontakter inom Norden och Baltikums teatervärld. Det i sin tur har givit oss mersmak för att delta i fler festivaler så väl nationellt som internationellt.