Kontakt

Konstnärlig ledare/regissör/skådespelare:
Siri Beer Boman

Producent/administratör:
Åsa Lé Mon

Skådespelare:
Siri Beer Boman & Annika Ingeson

Plusgiro: 138 95 08-1
Organisationsnummer: 802419-8890