Kontakt

Konstnärlig ledare/regissör/skådespelare:
Siri Beer Boman

Producent/administratör:
Åsa Lé Mon

Skådespelare:
Siri Beer Boman, Annika Ingeson & Tommy Roos

Plusgiro: 138 95 08-1
Organisationsnummer: 802419-8890