Varför teaterfestival

Hösten 2015 bestämde vi oss för att kontinuerligt söka till ATR’s nationella teaterfestival som hålls vartannat år. Vidare ska vi även söka till de internationella teaterfestivalerna som hålls av:

NEATA (Nordeuropeiska amatörteateralliansen)

NEATA är den nordeuropeiska delen av AITA/IATA, den globala organisationen för amatörteater.

Medlemsländerna är: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Färöarna.

NEATAs arbete består bland annat av att samordna och genomföra aktiviteter med gemensamt intresse för amatörteatern i regionen samt representera de kulturpolitiska intressena i samband med amatörteater i regionen med avseende på nationella och internationella myndigheter samt AITA/IATA.

NEATA håller en teaterfestival med deltagande från alla medlemsländer vartannat år.

NEATA underlättar också andra internationella utbyten mellan amatörteatergrupper.

ATR:

Utvecklar amatörteatern i Sverige och erbjuder ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. Dessutom är ATR Sveriges största amatörteaterorganisation med cirka 200 medlemsföreningar där fler än hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år.